Cart

Các điểm trên đầu – học cắt tóc cơ bản

Các điểm chính trên đầu

1. Thượng điểm (TP – Top Point):
Điểm giữa đỉnh đầu, nơi đường ngang đi qua điểm cao nhất trên đầu.
Thượng điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi chiều dài khuôn mặt.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

2. Tâm điểm (CP – Central Point)
Điểm giữa trán, điểm cao nhất của khuôn mặt.
Tâm điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ rộng hẹp của trán

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

3. Trung điểm sau (BP – Back Point)
Điểm giữa phía sau đầu, nơi đường thẳng đứng đi qua điểm lồi nhất phía sau đầu.
Trung điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ cân xứng cho đầu.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

4. Điểm vàng (GP- Gold Point)
Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua TP và BP, kẻ đường 45 độ xuống đỉnh đầu phía sau. Hay điểm giữa của đường cong nối TP và BP.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

5. Tâm điểm trước ( FSP – Front Side Point)
Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua CP và EP (Ear Point) , kẻ đường 45 độ xuống trước trán. Hay là điểm giao nhau của đường chữ U với đường viền trán. Tâm điểm trước điều khiển phía trước và 2 bên mặt, từ lông mày đến thái dương.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

6. Điểm bên (SP – Side Point)
Dùng để hiệu chỉnh hai bên má của khuôn mặt.

7. Điểm góc bên (SCP – Side Corner Point)
Dùng để hiệu chỉnh vùng dưới hàm của khuôn mặt.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

8. Tâm điểm sau (Điểm sau cổ – NP – Neck Point ; Điểm bên cổ – NSP – Neck Side Point)
Điểm giữa sau cổ và hai điểm bên cổ. Dùng để hiệu chỉnh đường viền ngoài của cổ hoặc phần tóc phía sau.

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

9. Điểm bên tai ( EP – Ear Point) ; Điểm sau tai ( EBP – Ear Back Point)
Điều khiển phần tóc hai bên.

10. Các điểm trung điểm phụ
CTMP (Central Top Middle Point), TGMP (Top Gold Middle Point), GBMP ( Gold Back Middle Point), BNMP ( Back Neck Middle Point)

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop