Cart

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

Đặc điểm :
– Tóc dài ngang lưng, quăn, trung niên.
– Đuôi tóc nặng, tầng vừa.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Chia tóc :
– Thành 3 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

Đường cắt :
– Cắt đứng
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

Cách cắt : ( Cắt đóng : định chiều dài, tạo khuôn trước, tạo tầng sau)
– Căng tóc ở góc 0 độ, lấy phần tóc phía sau cắt lấy chuẩn, dựa vào chuẩn cắt tạo dáng bầu cho tóc (Hình 1).
– Phần 1-2, lấy từng tép căng ở 45 độ dưới cắt zigzac, rồi nâng dần lên từng góc 45 độ cắt tròn tạo tầng liên kết. (Hình 2)
– Phần 3, lấy từng tép căng 45 độ dưới trước cắt zigzac, rồi cũng cắt tròn tạo tầng.(Hình 2,3)

Tạo kiểu :
– Sấy lọn
– Uốn

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bung cổ điển

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop