Cart

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang dài

Đặc điểm :
– Tóc dài, hoặc lỡ
– Không tầng, cùng một chiều dài

Chia tóc :
– Chia xiên nhiều lớp, dạng chữ A

Đường cắt :
– Ngang

Cách cắt :
– Lớp 1 : Chải xuống 0 độ, cắt đường ngang lấy chuẩn.
– Các lớp tiếp theo : chải xuống 0 độ, cắt đường ngang theo chuẩn Lớp 1

( Chú ý : đầu hơi cúi để tạo độ cúp )

Tạo kiểu :
– Sấy thẳng.

Hình minh họa cắt tóc ngang dài

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang dài

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang dài

Chia tóc:

cắt kiểu tóc ngang dài

cắt kiểu tóc ngang dài

Chải xuống 0 độ và cắt đường ngang:

cắt kiểu tóc ngang dài

cắt kiểu tóc ngang dài

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop