Cart

Chia sẻ Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang chúi tầng cao (tóc Bob)

Đặc điểm : – Tóc ngắn, lỡ – Chúi về trước, tầng cao. Chia tóc : – Chia nửa trước – sau. Chia phần đỉnh. – Phần sau chia nửa trên – dưới. Đường cắt : – Răng cưa nhuyễn. – Zigzag. Chuốt. Cách cắt : – Phần 1 : lấy một phần tóc nhỏ…

Xem tiếp

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop