Cart

Nhuộm mầu trên tóc bạc

Đây là chia sẻ của các Salon gửi lên mọi người tham khảo Thông tin chi tiết như sau:

Nguyên nhân của tóc bạc:
1./ Di truyền.
2./ Căng thẳng (stress)
3./ Bệnh nan y – Rối loạn sắc tố.
4./ Quá trình lão hoá…

Tóc bạc do không cỏn khả năng sản sinh sắc tố máu. Kết cấu và đặc tính của tóc bạc cũng rất phức tạp cho việc nhuộm tóc. Vì nó không phản ứng lại màu nhuộm như là sắc tố màu tự nhiên có trên tóc bình thường. Tóc bạc thường có xu hướng thô, to sợi, ít đàn hồi và đôi khi quắn hơn tóc khác trên đầu. Tóc bạc cũng đề kháng lại màu nhuộm nhiều hơn.

Nhuộm mầu trên tóc bạc

Nhuộm mầu trên tóc bạc

Do đó đòi hỏi sự chú ý đặc biệt trong quá trình nhuộm. Điều cần làm trước tiên là xác định số lượng tóc bạc (%) trên mái tóc. Sau đó phải xác định từng vị trí trên đầu, có thể tóc bạc phân bổ đều trên đầu hoặc chỉ từng vùng trên đỉnh đầu hoặc hai bên thái dương.

Trong mỗi trường hợp đòi hỏi phải có công thức riêng, tiến hành nhuộm khác nhau.

XÁC ĐỊNH (%) TÓC BẠC
Tóc bạc 30%:
Công thức nhuộm – tỷ lệ: 3 phần màu thời trang + 1 phần màu tự nhiên (thấp hơn 1 level) + Oxy hoá.
Tóc bạc 40%:
Tỷ lệ: 2 phần màu thời trang + 1 phần màu tự nhiên (thấp hơn 1 level) + Oxy hoá.
Tóc bạc 50%:
1 phần màu thời trang + 1 phần màu tự nhiên (thấp hơn 1 level) + Oxy hoá.

Tóc bạc 60% – 100%:
Tiến hàng thực hiện 2 bước:
Bước 1: Phủ bạc
Màu tự nhiên (thấp hơn 1 level) + Nước
Tỷ lệ: 1 + 1
Phủ đều lên tóc bạc. Thời gian 20 phút.
Bước 2: Màu thời trang + Oxy hoá
Tỷ lệ: 1 + 1
Tiến hành nhuộm bình thường. Thời gian 50 phút.
Chú ý: Tóc bạc luôn đề kháng lại màu nhuộm nên thời gian lâu hơn để đủ thẩm thấu.

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop