Cart

Các điểm trên đầu – học cắt tóc cơ bản

Các điểm chính trên đầu 1. Thượng điểm (TP – Top Point): Điểm giữa đỉnh đầu, nơi đường ngang đi qua điểm cao nhất trên đầu. Thượng điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi chiều dài khuôn mặt. 2. Tâm điểm (CP – Central Point) Điểm giữa trán, điểm cao nhất của khuôn…

Xem tiếp

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop