Cart

Chia sẻ một số công thức nhuộm tóc được nhiều salon tóc làm nhiều nhất

Để giúp mọi người có nhiều công thức nhuộm tóc để thực hàng và có thể trải nghiệm cho chính salon tóc của mình. Sau đây là một số công thức nhuộm tóc được nhiều salon tóc làm bạn có thể áp dụng cho chính salon bạn!

Bạn hay nên kiêm tra trước để có thể áp dụng cho phù hợp salon bạn nhất nhé!. Chúc mọi người thành công!

Công thức nhuộm tóc

Công thức nhuộm tóc

1. Công thức nhuộm mầu nâu ánh rêu:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 0/00, 8/1, 9/3, 9/1
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2 và sử dụng thêm 50 gam green
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

2. Công thức nhuộm mầu đồng cam:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 8/1, 7/44, 8/44, 9/44
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

3. Công thức nhuộm mầu rêu khói:
– Yêu cầu nhuộm từ tông 8 đến tông 9
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 8/1, 9/1 và sử dụng thêm màu green
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

4. Công thức nhuộmm mầu đồng ánh kim:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/44, 8/44, 7/43, 9/43, 0/44
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2 .
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

5. Công thức nhuộm mầu đồng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/44, 8/44, 7/44, 0/44 hoặc 0/43
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

6. Công thức nhuộm mầu vàng cam:
Công thức nhuộm 1:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 8/33, 7/33
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

Công thức nhuộm 2:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 0/00
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/4
– Oxy sử dụng là oxy 9 và 12 tỷ lệ 1/1, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

7. Công thức nhuộm tóc mầu cam ánh vàng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 8/34, 7/34, 7/44, 7/33
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

8. Công thức nhuộm mầu đồng hạt rẻ:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 9/1, 8/44, 8/43
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/3/2/3
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

9. Công thức nhuốm tóc mầu đồng ánh đỏ:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/66, 8/66, 8/44,Red
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

10. Công thức nhuộm mầu nâu lạnh:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/43, Green Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

11. Công thức nhuộm mầu hạt dẻ sáng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/33, 8/1, 9/43, Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

12. Công thức nhuộm tóc mầu nâu lạnh ánh rêu:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 7
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, Green, Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

13. Công thức nhuộm mầu khói sám:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, Ash 0/00
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/4/2
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

14. Công thức nhuộm mầu đỏ đồng:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/22, 0/22, blue
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop