Cart

Công thức nhuộm Đỏ thời trang không tẩy và Tím thời trang bền mầu

Chia sẻ các bạn Công thức nhuộm Đỏ thời trang không tẩy và Tím thời trang bền mầu nhất.
Các bạn có thể áp dụng vào cho salon tóc của mình nhé. Hãy trải nghiệm để giúp bạn có kiến thức nhuộm tốt nhất nhé.
Chúc các bạn áp dụng thành công nhé!

1. Công thức Đỏ thời trang không tẩy bền mầu
Bước 1: 8.4 + oxy 9 – nâng nền bằng mầu đồng trước lên leve 6 hoặc leve 7 và lưu thuốc 30 phút.
Bước 2: Gạt sạch thuốc
Bước 3: Nhuộm theo công thức : 6.66 + Mix đỏ + 5.0 + oxy 6 (theo tỉ lệ : 90:30:10:100)

2. Công thức nhuộm tím thời trang bền mầu:
Bước 1: 8.45 + Oxy 9 nâng nền bằng đỏ trước lên leve 6 hoặc leve 7 và lưu thuốc 30 phút
Bước 2: Gạt sạch thuốc
Bước 3: Nhuộm theo công thức: 6.2 + Mix tím + mix Blue + 5.0 + oxy 6 (Theo tỉ lệ: 90:30:10:10:110)

Công thức nhuộm Đỏ thời trang không tẩy và Tím thời trang

Công thức nhuộm Đỏ thời trang không tẩy và Tím thời trang

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop