Cart

Một số công thức nhuộm mầu từ nền tóc đen lên Level 6

Một số công thức nhuộm mầu từ nền tóc đen lên Level 6 

Mỗi hãng sẽ có 1 cách ký hiệu màu riêng, nhưng công thức này áp dụng chung cho tất cả các hãng nhé.
Chỉ cần thay đổi kí hiệu màu là được.
Kí hiệu màu của mình chia sẻ là: 1 – tro, 2 – rêu, 3 – vàng, 43 – đồng, 5 – nâu đỏ, 6 – tím, 7 – nâu , 8 – xanh dương )

Công thức chung: Các màu thành phần ( Màu 1 + Màu 2 + Màu 3 + Màu….) với tỉ lệ lần lượt từ trái sang phải.
• Màu rêu: 6.2 + 6.1 + 0.22 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 8.1.1.10 ) (Riêng 0.00 10ml nâng sáng 1 tone)
• Vàng: 6.3 + 6.1 + 0.33 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 8.1.1.10)
• Đồng : 6.43 + 0.43 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu đỏ : 6.5 + 5.66 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Tím : 5.66 + 6.1 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu vàng : 6.77 + 6.1 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu socola : 6.77 + 5.66 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop