Cart

Chia sẻ Kỹ thuật nhuộm màu tóc đen than chì Ombre Blue Black (Xanh đen)

Chia sẻ với salon tóc kỹ thuật nhuộm màu Ombre Blue Black – màu đen than chì – xanh đen.

Kỹ thuật nhuộm màu tóc đen than chì Ombre Blue Black

Kỹ thuật nhuộm màu tóc đen than chì Ombre Blue Black

Có 03 trường hợp nhuộm màu này:
– Nhuộm trên nền tóc đen tự nhiên.
– Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6.
– Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10.

1. Nhuộm trực tiếp trên nền tóc đen tự nhiên
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– 0.00: 30 – 40%
– Oxy 9% hoặc 12%

2. Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 2 – 3%
– Oxy 6%

3. Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 20 – 30%
– Oxy 6%

Cách bạn có thể áp dụng công thức này để kiểm tra và áp dụng cho chính salon tóc của bạn.
Chúc các bạn thành công!

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop